+420 724 344 439 info@jopoconstructions.cz

JOPO

CONSTRUCTIONS a.s.

O nás

JOPO CONSTRUCTIONS a.s. byla založena v říjnu roku 2002 pod názvem JOPOCV spol. s r.o. Od počátku se společnost zaměřuje na realizaci staveb různého charakteru a velikosti. Zajišťujeme obchodně – technickou přípravu staveb, inženýrskou činnost, výstavbu a zateplení budov, realitní činnost, zemní práce, autodopravu a elektroinstalační práce. V posledních letech společnost významným způsobem rozšířila své vybavení o nové stroje pro strojní pokládku kamene, vodohospodářské a zemní práce se staly stěžejním výrobním programem.

JOPO CONSTRUCTIONS a.s. je registrována v obchodním rejstříku u MS v Praze v oddíle B pod číslem vložky 17543 od 23.října roku 2002. Zapsání společnosti bylo provedeno vložením základního jmění ve výši 200.000,- Kč. Od října roku 2011 změnila firma svou právní formu na akciovou společnost.

Přehled finančních objemů provedených prací za uplynulé roky je patrný z následující tabulky:

 

Činnosti

Občanská výstavba a průmyslové stavby

• Výstavba rodinných domů
• Výstavba výrobních hal

Zemní práce, bourací práce a rekultivace

• Rekultivace skládek
• Skrývky orničních vrstev, přeprava zeminy
• Demolice objektů

Inženýrské sítě a vodohospodářské stavby

• Realizace vodovodních a kanalizačních řádů
• Realizace čerpacích stanic a čističek odpadních vod
• Realizace oprav a přeložek inženýrských sítí
• Realizace odvodňovacích systémů
• Realizace vodních toků a nádrží

Elektroinstalační práce

• Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
• Montáž, opravy, údržba, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
• Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Autodoprava

• Pronájem strojů a mechanizace
• Nadměrná přeprava
• Vnitrostátní nadměrná přeprava

Komunikace, dopravní stavby

• Výstavba lesních cest
• Výstavba obslužných komunikací, chodníků
• Výstavba parkovacích ploch

Prodej pozemků, nemovitosí

Realitní činnost

• Prodej domů
• Prodej pozemků
• Prodej komerčních objektů

Vyberte si krásný dům, chatu, komerční nemovitost nebo pozemek.

Kontakt

Sídlo společnosti:

JOPO CONSTRUCTIONS a.s.
Revoluční 1082, 110 00 Praha 1

IČ: 25454501   DIČ: CZ25454501

Provozovna:

JOPO CONSTRUCTIONS a.s.
Beethovenova 5547, 430 01 Chomutov

příjezd z ulice Spořická

Kontakty:

Tel: +420 724 344 439 / +420 602 740 528 (DE)
info@jopoconstructions.cz
fakturace@jopoconstructions.cz

Kanceláře / výroba: